ขุดบ่อปลาดุก - YouTube
0.73089385032654


ขุดบ่อเลี้ยงปลาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

วิธีทำบ่อปลาเอง

วิธีทำบ่อปลาเอง

การเลี้ยงกบ ให้ได้กำไรสองต่อ

การเลี้ยงกบ ให้ได้กำไรสองต่อ

ปลาดุกเงินล้าน

ปลาดุกเงินล้าน

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

น้ำตกหินเทียมบ่อปลาคาร์ฟ.mp4

น้ำตกหินเทียมบ่อปลาคาร์ฟ.mp4

ปลานิลมาแล้วจ้า

ปลานิลมาแล้วจ้า

ขายปลาดุกบิ๊กอุย พ่อให้มาฟาร์ม.mp4

ขายปลาดุกบิ๊กอุย พ่อให้มาฟาร์ม.mp4

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

ธุรกิจติดดาว   ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

ธุรกิจติดดาว ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

1 ไร่ไม่ยากไม่จน

1 ไร่ไม่ยากไม่จน

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

ปลาดุก อุย จันทบุรี

ปลาดุก อุย จันทบุรี

เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ เวอร์ชั่น 2

เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ เวอร์ชั่น 2

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

วิธีเลี้ยงกบ

วิธีเลี้ยงกบ

10 การเลี้ยงปลานิล

10 การเลี้ยงปลานิล

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (2)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (2)