ขุดบ่อปลาดุก - YouTube


ขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

วิธีทำบ่อปลาเอง

วิธีทำบ่อปลาเอง

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

วิธีเลี้ยงกบ

วิธีเลี้ยงกบ

เลี้ยงกบให้เป็นเพื่อนกับปลาดุก - 2/2

เลี้ยงกบให้เป็นเพื่อนกับปลาดุก - 2/2

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

Build รวมภาพตอนสร้างบ่อเลี้ยง

Build รวมภาพตอนสร้างบ่อเลี้ยง

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

เกษตรปราณีต1

เกษตรปราณีต1

ปลานิลมาแล้วจ้า

ปลานิลมาแล้วจ้า

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

ผสมเทียมปลาดุก

ผสมเทียมปลาดุก

วิธีเลี้ยงหมูหลุม

วิธีเลี้ยงหมูหลุม

น้ำตกหินเทียมบ่อปลาคาร์ฟ.mp4

น้ำตกหินเทียมบ่อปลาคาร์ฟ.mp4

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การผลิตบล็อกประสาน รุ่นมาตราฐาน [1]

การผลิตบล็อกประสาน รุ่นมาตราฐาน [1]

ตามทันแมงดานา

ตามทันแมงดานา

ครัวเรือนพัฒนาพอเพียง

ครัวเรือนพัฒนาพอเพียง

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

ประหลาดทัพปลาดุกนับหมื่นโผล่ริมโขงนครพนมชาวบ้านแห่จับ

ประหลาดทัพปลาดุกนับหมื่นโผล่ริมโขงนครพนมชาวบ้านแห่จับ