ขุดบ่อปลาดุก - YouTube
0.71261191368103


ขุดบ่อเลี้ยงปลาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

ปลาดุกเงินล้าน

ปลาดุกเงินล้าน

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

วิธีทำบ่อปลาเอง

วิธีทำบ่อปลาเอง

ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง.mpg

ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง.mpg

ขายปลาดุกบิ๊กอุย พ่อให้มาฟาร์ม.mp4

ขายปลาดุกบิ๊กอุย พ่อให้มาฟาร์ม.mp4

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

1 ไร่ไม่ยากไม่จน

1 ไร่ไม่ยากไม่จน

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

10 การเลี้ยงปลานิล

10 การเลี้ยงปลานิล

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

การเพาะเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ

การเพาะเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

วิธีเลี้ยงกบ

วิธีเลี้ยงกบ

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

ตกปลาตะเพียนใหญ่-เขื่อนขุนด่าน Fishing

ตกปลาตะเพียนใหญ่-เขื่อนขุนด่าน Fishing

ปลานิลมาแล้วจ้า

ปลานิลมาแล้วจ้า

ธุรกิจติดดาว   ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

ธุรกิจติดดาว ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

ปลาดุก อุย จันทบุรี

ปลาดุก อุย จันทบุรี