ขุดบ่อปลาดุก - YouTube


ขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

วิธีทำบ่อปลาเอง

วิธีทำบ่อปลาเอง

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

วิธีเลี้ยงกบ

วิธีเลี้ยงกบ

เกษตรปราณีต1

เกษตรปราณีต1

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

Build รวมภาพตอนสร้างบ่อเลี้ยง

Build รวมภาพตอนสร้างบ่อเลี้ยง

ปลานิลมาแล้วจ้า

ปลานิลมาแล้วจ้า

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

ปราชญ์แม่โจ้ - ตอน การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก

ปราชญ์แม่โจ้ - ตอน การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก

ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อจันที ประทุมภา - 1/2

ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อจันที ประทุมภา - 1/2

ผสมเทียมปลาดุก

ผสมเทียมปลาดุก

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

ตามทันแมงดานา

ตามทันแมงดานา

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

ประหลาดทัพปลาดุกนับหมื่นโผล่ริมโขงนครพนมชาวบ้านแห่จับ

ประหลาดทัพปลาดุกนับหมื่นโผล่ริมโขงนครพนมชาวบ้านแห่จับ

ครัวเรือนพัฒนาพอเพียง

ครัวเรือนพัฒนาพอเพียง

วิธีเลี้ยงหมูหลุม

วิธีเลี้ยงหมูหลุม